Kurayfat kempo Szövetség Képek, videók Emlékezünk Letöltések
A kempo története Szótár, szimbólumok AKKA
Klubok Mesterek

Kurayfat Kempo

Kurayfat Kempo kialakulásának története

A Kurayfat Kempo egy ősi alapokon nyugvó a mai kor elvárásainak megfelelő harcművészeti stílus.
Eredete, mint minden más ősi harcművészeti stílusnak, Indiába majd később Kínába vezethető vissza. A Shaolin kolostor lerombolása után a megmenekült szerzetesek egy csoportja Japánba azon belül Okinawa szigetére menekült. Az itt oktatott önvédelmi rendszer párosult a japán emberek mentalitásával, mozgáskultúrájával és kialakult három nagyobb irányzat, a déli befolyású Naha-te, az északi befolyású Shuri-te, és a sziget közepén a Tomari-te.
A Naha-te irányzatra a körkörös mozgások, mély stabil állások, alacsony rúgások, hosszú blokkok és kis küzdőtávolság volt a jellemző, még a Shuri-te irányzatra a magas állások, rúgások, rövid blokkok és a nagy küzdőtávolság volt a jellemző, a Tomari-te irányzatot a köztes megoldások jellemezték.

Az 1800-as évek elején Chan Hang Vei nevű idős kínai mester is okinawa szigetén talált menedéket. Egy kereskedő családhoz került akik befogadták és munkát adtak neki. A család fejét Hironori Akuru-nak hívták. Hironori már akkoriban elismert mestere volt a Shorin-ryu stílushoz tartozó északi Shuri-te irányzatnak. Sokszor látta, hogy Chan Hang Vei gyakorol. Tetszett neki a dinamizmus, a támadás előli gyors kitérések és az azonnali visszatámadások. Megkérte Chan Hang Vei-t, hogy tanítsa. Rövid idő elteltével a két mester összebarátkozott és elkezdtek a két különböző stílusból egy összetett stílust létrehozni. Pár évvel később Chan Hang Vei meghalt. Hironori az addig kidolgozott elemeket elkezdte oktatni a tanítványainak. Hironori tanítványai nem voltak hívei a változtatásoknak, így elhagyták mesterüket. Egy fiatal tanítvány azonban lelkesen vette az akadályokat és örömmel tanulta az újszerű mozgásanyagot. Ő volt Soke Sukiro Tanaka. Sukiro mestere volt a déli Naha-te irányzatnak, de amikor megismerkedett Hirinori-val áttért az Ő irányzatára.
Hironori-t megviselte, hogy tanítványai elhagyták, így nemsokára átadta a tanítást Sukiro-nak. Ő lelkesen fogott bele a tanításba és a kialakított rendszert kiegészítette az általa tanultakkal és a különböző dobás-földharc elemekkel plusz az akkor használatos fegyverekkel. Rendszerezte, leírta a mozgásanyagot és új nevet is adott a stílusnak.
A névválasztás a következő képen alakult: Tudni kell, hogy Japánban két fő vallás élt akkor a Shintoista és a Buddhista.
Lévén, hogy Chan Hang Vei mester Buddhista volt és kínai, így Soke Tanaka, Buddha kínai nevét adta a stílus második szótagjául.

Hogy Hironori mestert is megtisztelje, így egy reá jellemző nevet is szeretett volna kitalálni.
A mester a nap legnagyobb részét és az edzéseket is mindig fekete színű kimonó-ban töltötte, vezette. Ezért Soke Tanaka mester a fekete szó japán megfelelőjét adta a stílus első szótagjának.
Így alakult ki a Fekete Buddha ökölharc iskola, azaz a KURAY FAT KEMPO RYU.
Az évek során az első két szó egybeíródott és így terjedt tovább a világban.